פרטים אודות מסלולי הלימוד ניתן לקבל גם בטלפון: 072-3341833

לקבלת שיחה מנציג מקצועי, מלאי את הפרטים הבאים:

*
*
*

אשתי כעסה עלי שלא זכרתי את יום ההולדת שלה ודרסה אותי האם זו תאונת דרכים ?

הגדרת המילה "תאונה" לפי המילון העברי – אירוע פתאומי, בלתי צפוי ובלתי מתוכנן.

בסעיף 1 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה – 1975 נקבע:

"...ואולם לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי;

השאלה הנשאלת היא – מהי תאונת  דרכים והאם מקרה שנעשה במתכוון נחשב לתאונת דרכים ? לפי פרשנות החוק – אירוע כזה מוחרג מגדר ההגדרה של תאונת דרכים.

מעשה שנעשה במכוון ובמטרה לפגוע באדם על ידי שימוש ברכב מנועי אינו נכנס לגדר תאונת דרכים על פי חוק הפלת"ד. זהו מעשה שנחשב לעבירה פלילית עם כוונה תחילה.

האם יש כיסוי ביטוחי לתאונה שנעשתה במכוון? הרי מטרתו של המחוקק בעת יצירת חוק הפלת"ד הייתה שאין חובת הוכחת נזק לאדם שנפגע מתאונת דרכים, והוא זכאי ישירות לפיצויים, מה אשמתו של אדם שנפגע במכוון ? במקרה של פגיעה במכוון על ידי רכב מנועי אין כיסוי ביטוחי בפוליסת ביטוח החובה, מכיוון שהפגיעה שאירעה היא עבירת פשיעה והיא אינה מכוסה על ידי ביטוח החובה של הרכב שביצע את הפגיעה.

יחד עם זאת, על מנת שתאונת דרכים תיחשב ל"תאונה במתכוון", צריך שהפוגע יכוון אל קורבן או קורבנות ספציפיים ויפגע בהם ואין די בכך שיבקש באופן כללי לפגוע בעוברי אורח באמצעות רכבו.